Στρατιωτικες Εγκαταστασεις

Νέο Στρατηγείο ΝΑΤΟ

Εγκατάσταση τριών συστημάτων προβολής CHRISTIE DIGITAL τεχνολογίας...

Νέο Στρατηγείο ΝΑΤΟ

Κεντρικό οπτικοακουστικό σύστημα στην αίθουσα...

6ο Σύνταγμα Πεζικού

Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού προβολικού...

ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ (ΓΕΕΘΑ)

Εγκατάσταση DATA Graphics συστήματος προβολής και συστήματος...

251 Γ.Ν.Α

Προμήθεια 4 Data φορητών προβολικών συστημάτων για το...

Α΄ Σώμα Στρατού

Εγκατάσταση Data Graphics συστήματος προβολής και συστήματος...

Α.Τ.Α. Λάρισα Ε.Κ.Α.Ε

Εγκατάσταση τεσσάρων Data Graphics συστημάτων προβολής της Christie Digital...

110 Πτέρυγα Μάχης

Προμήθεια ενός Data φορητού...