Αιθουσες Τηλεκπαιδευσης

Μουσείο Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

Προμήθεια και εγκατάσταση Data συστήματος προβολής, οθόνης 12 τετραγωνικών μέτρων...

Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και εγκατάσταση Data συστήματος προβολής με συνεδριακό...

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Προμήθεια και εγκατάσταση στον κεντρικό συνεδριακό χώρο του ΕΒΕΘ...

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Εγκατάσταση μονάδας teleconference, video & data σύστημα προβολής...

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

Εγκατάσταση μονάδας teleconference, video & data σύστημα προβολής...

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο)

Εγκατάσταση μονάδας teleconference, video & data σύστημα προβολής...

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Εγκατάσταση μονάδας teleconference, video & data σύστημα προβολής...

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (ΤΕΙ Λαμίας)

Εγκατάσταση μονάδας teleconference, video & data σύστημα προβολής...