6ο Σύνταγμα Πεζικού

Προμήθεια και εγκατάσταση φορητού προβολικού συστήματος.