251 Γ.Ν.Α

Προμήθεια 4 Data φορητών προβολικών συστημάτων για το Κέντρο εκπαίδευσης Αεροπορικής Ιατρικής.