ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HOME CINEMA

GFA-7807

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 7 x 300 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”...

GFA-7805

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 5 x 300 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”, Στάδια εισόδου Class A...

GFA-7707

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 7 x 200 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”...

GFA-7705

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 5 x 200 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”...

GFA-7607

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 7 x 125 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”, Στάδια εισόδου Class A...

GFA-7605

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 5 x 125 WRMS, Τοπολογία “Power Rig”, Στάδια εισόδου Class A...

GFA-6002

Από: Adcom

Μονοζωνικός ενισχυτής ισχύος 2 x 70 WRMS, Λειτουργία Auto–On...

GTP-870HD

Από: Adcom

Controller DSP 7.1 με Tuner, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital