Νέο Στρατηγείο ΝΑΤΟ

Κεντρικό οπτικοακουστικό σύστημα στην αίθουσα ενημέρωσης του Αρχηγού του Στρατηγείου.