Στρατιωτικες Εγκαταστασεις

Ανώτατη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

Εγκατάσταση Data Graphics συστήματος προβολής στην αίθουσα εκπαίδευσης...

Εθνοφρουρά Κύπρου

Εγκατάσταση συστήματος προβολής...

Κ.Ε.Ε.Μ Σπάρτης

Εγκατάσταση συστήματος προβολής στην αίθουσα...

Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού

Προμήθεια σύγχρονων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών...

Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού

Εγκατάσταση συστήματος προβολής στην αίθουσα...