Α΄ Σώμα Στρατού

Εγκατάσταση Data Graphics συστήματος προβολής και συστήματος διαχείρισης εικόνας στην αίθουσα του κέντρου επιχειρήσεων.