ΓΕΣ/ΚΕΠΙΧ (ΓΕΕΘΑ)

Εγκατάσταση DATA Graphics συστήματος προβολής και συστήματος διαχείρισης υπολογιστών στην αίθουσα του κέντρου επιχειρήσεων του ΓΕΣ.