Α.Τ.Α. Λάρισα Ε.Κ.Α.Ε

Εγκατάσταση τεσσάρων Data Graphics συστημάτων προβολής της Christie Digital και ενός μεταφερόμενου συστήματος παρουσιάσεων Retro III στην αίθουσα επιχειρήσεων του Ε.Κ.Α.Ε., για τον έλεγχο του FIR Αθηνών, με την υποστήριξη πλήρους συστήματος δικτύου υπολογιστών.