Επικοινωνία

Αθήνα
Παναθηναϊκού 5, 115 21, Αθήνα
Τηλ: 210 6423000, 9597560,  210 9533321, 2109587507
Fax: 210 9591035
Email: info@videorythmos.gr