Οικονομικο Πανεπιστημιο Αθηνων

Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συστήματα προβολής Eiki.