Ιατρικο Κεντρο

Προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικού συστήματος Russound multiroom-multizone και A/V matrix Extron.