Πανεπιστημιο Πατρων

Προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού συστήματος στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και ειδικού εξοπλισμού στο Τμήμα Δικτύων.