Δημος Κερκυρας

Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συνεδριακού συστήματος Samcen για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας.