Δημος Δοξατου

Η Βιντεορυθμός ΑΕ πραγματοποίησε το σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και θέση σε λειτουργία, των οπτικοακουστικών συστημάτων αποτελούμενων από Virtual Video Wall τριών πλευρών οπίσθιας προβολής, σε συνδυασμό με κεντρικό σύστημα διαχείρισης εικόνας μέσω Η/Υ, καθώς και ηχητικού συστήματος Dolby Digital.

Το σύστημα προβολής αποτελείται από βιντεοπροβολείς Eiki Short Throw και οθόνες οπίσθιας προβολής τύπου Fresnel High Contrast.