Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά (Jeanne D' Arc)

Εγκατάσταση Data Graphics συστήματος προβολής στο κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής.