Ψηφιακο Μουσειο EL-GRECO

Η Εθνική Πινακοθήκη πραγματοποιεί με επιτυχία την παρουσίαση των έργων του EL-GRECO μέσω της δημιουργίας ενός ιδιαίτερου και μοναδικού Ψηφιακού Μουσείου.

Η εταιρεία μας ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ανέλαβε και υλοποίησε την προμήθεια και εγκατάσταση των ψηφιακών συστημάτων απεικόνισης τύπου wall μέσω της οποίας ζωντανεύουν τα έργα του μεγάλου ζωγράφου.