Κέντρο Σχεδιασμού Αειφόρων Δράσεων - ΑΕΙ ΦΕΡΕΙΝ

Η Βιντεορυθμός ΑΕ υλοποίησε με επιτυχία στο ειδικό και εξειδικευμένο κέντρο αειφόρων δράσεων τη μελέτη, εφαρμογή και εγκατάσταση διαδραστικών οπτικοακουστικών συστημάτων με δυνατότητα καταγραφής και παρουσίασης live στο διαδίκτυο.

Τα κεντρικά συστήματα διάδρασης βασίστηκαν στους βιντεοπροβολείς ΕΙΚΙ καθώς και σε οθόνες VEGA.