ΑΤΕΙ Θεσσαλονικης

Η Βιντεορυθμός ΑΕ πραγματοποίησε την προμήθεια και εγκατάσταση προβολικών συστημάτων με βιντεοπροβολείς Eiki, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του Αλεξανδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι) Θεσσαλονίκης.