Πανεπιστημιο Πειραια

Προμήθεια και εγκατάσταση προβολικών συστημάτων με βιντεοπροβολείς Eiki, κλωβούς ασφαλείας βιντεοπροβολέων, οθόνες προβολής και overhead projectors Vega.