Δημοσια Εκπαιδευτικα Ιδρυματα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ιατρική Σχολή)

Εγκατάσταση συστήματος προβολής με μικροφωνικό ηχητικό...

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής Αθηνών)

Εγκατάσταση συστήματος προβολής με μικροφωνικό ηχητικό...

Πανεπιστήμιο Πατρών

Εγκατάσταση τεσσάρων συστημάτων προβολής με πλήρη συστήματα υποστήριξης...

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φιλοσοφικής)

Εγκατάσταση Data Graphics συστήματος προβολής...

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής)

Εγκατάσταση συστημάτων προβολής στην αίθουσα εκπαίδευσης της Σχολής...

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προμήθεια και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για...

Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Ψυχικής Υγιεινής Ιατρικής Σχολής Αθηνών)

Εγκατάσταση συστήματος προβολής με μικροφωνικό...