ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ STEREO

GFA-555se

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 2 x 200 WRMS, Τοπολογία MOSFET...

GFA-5400

Από: Adcom

Ενισχυτής ισχύος 2 x 125 WRMS, Τοπολογία MOSFET, Ταιριασμένα μεγάλης ακριβείας επιλεγμένα...

GTP-602

Από: Adcom

Προενισχυτής stereo με tuner, Αναλογικό Κύκλωμα BiFET Pure Class A...